Sedan 2003 har vi varit verksamma i branschen och stött på både utmaningar och områden som går att utveckla.

Hos Ellicom är det högt fokus på slutprodukten och hur den i samförstånd med kunden ska anpassas in i olika lösningar. Vi vill även underlätta inköp i vår webshop med väl utvecklade administrativa verktyg.

Långsiktighet och lojalitet är våra ledord, allt det vi arbetar med vill vi kunna stå för - igår, idag och i framtiden.

Lång erfarenhet i branschen...

…innebär att ni kan lita på våra råd och använda oss som stöttepelare i valet av produkter.

En väl utvecklad webshop...

…innebär att ni har möjlighet att utforma den på det vis som passar er organisation bäst.
Vi erbjuder bl.a. attesteringsfunktion, paketlösningar, IMEI-historik och ett brett produktutbud.

Nära samarbeten med våra leverantörer...

…innebär att ni alltid har ett kort steg till expertis på området.
Vi tar oss gärna an era utmaningar -  låt oss hjälpa till!

Korta beslutsvägar...

…innebär att ni får en leverantör med ett flexibelt förhållningssätt i en levande bransch.

Ordning och reda är viktigt för oss...

…innebär att ni kan lita på vår återkoppling i era ärenden. Vi har koll och släpper därmed
inget förrän det är slutfört. Detta är en trygghet för er som kund.

Renodlad produktleverantör...

…innebär att ni genom oss alltid kan lita på att fokus är riktat till er verksamhetskritiska hårdvara.
Vi vågar ta ansvar!